top of page
בכל רגע תמיד הגב שלך.png

השומר האישי שלך במבצע השקה לזמן מוגבל

חבילת Qlis

No plans available

Once there are plans available for pruchase, you'll see them here.

תמיד שומרים על הרכב שלך.jpg

לקוח שרכש את החבילה מקבל את מערכת האיתור ללא תשלום בהשאלה ל 24 חודשים ומשלם על ההתקנה בלבד (299 ש”ח כולל מע”מ) , כאשר הלקוח רוצה להתנתק הוא יגיע לנקודת השירות וישלם על פירוק מערכת ויתנתק מהשירות, לקוח שנשאר מנוי למשך 36 חודשים המערכת תעבור לבעלותו.

החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל זמן שהיא תחליט או עד גמר המלאי .

ט.ל.ח

מיקום חי 24/7

היסטוריית מסלול נסיעה

סוללת גיבוי פנימית

התראות והתרעות מיידיות

IPHONE-WIDE.png

תיחום איזור גאוגרפי

אפליקציה חכמה

התראת הנעה וכיבוי רכב

דוחות וסטטיסטיקות

זיהוי גרירה ושינוי מיקום

עדכוני תוכנה

התראת ניתוק מתח

עצירת חירום

התראת תאוצה אגרסיבית

bottom of page