top of page
 • Utrack

  690₪
  מערכת איתור שקטה - כולל התקנה
   
  • מיקום חי
  • אפליקציה חכמה
  • סוללת גיבוי
  • תיחום גאוגרפי
  • ממשק ניהול מתקדם
  • התרעות מערכת
  • התרעת מהירות
  • זיהוי גרירה
  • התרעת ניתוק מתח
  • מתח הפעלה 9-36 וולט
  • דמי מנוי חודשיים 29.90₪
 • EXtrack

  1,200₪
  מערכת איתור פעילה - כולל התקנה
   
  • מיקום חי
  • נטרול מרחוק (אופציונלי)
  • חסין בפני מים
  • סוללת גיבוי
  • ממשק ניהול מתקדם
  • אפליקציה חכמה
  • תיחום גאוגרפי
  • התרעת מהירות
  • זיהוי גרירה
  • התרעת ניתוק מתח
  • התנהגות נהג
  • התרעות מערכת
  • מתח הפעלה 9-90 וולט
  • דמי מנוי חודשיים 29.90₪
 • הכי משתלם

  CubeX

  990₪
  מערכת איתור וניהול חכמה - כולל התקנה
   
  • מיקום חי
  • אפליקציה חכמה
  • סוללת גיבוי
  • תיחום גאוגרפי
  • ממשק ניהול מתקדם
  • התנהגות נהג
  • התרעות מערכת
  • התרעת מהירות
  • זיהוי גרירה
  • התרעת ניתוק מתח
  • נטרול מרחוק (אופציונלי)
  • התרעת פתיחת דלת
  • התרעת אי הקשת קוד (אופציונלי)
  • לחצן מצוקה (אופציונלי)
  • כריזה לנהג (אופציונלי)
  • מתח הפעלה 9-36 וולט
  • דמי מנוי חודשיים 29.90
 • Wachy

  1,490₪
  מערכת צילום, הגנה ואיתור - כולל התקנה
   
  • מיקום חי
  • צפייה מרחוק, צילום והקלטה באיכות גבוהה במיוחד
  • אפליקציה חכמה
  • סוללת גיבוי
  • תיחום גאוגרפי
  • ממשק ניהול מתקדם
  • התנהגות נהג
  • התרעות מערכת
  • התרעת מהירות
  • זיהוי גרירה
  • התרעת ניתוק מתח
  • נטרול מרחוק (אופציונלי)
  • התרעת אי הקשת קוד (אופציונלי)
  • לחצן חירום (אופציונלי)
  • כריזה לנהג (אופציונלי)
  • מתח הפעלה 12-24 וולט
  • דמי מנוי חודשיים 29.90₪
bottom of page